กองบริหารการสาธารณสุข

เร่งรัดเสนอแผนการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รายการงบลงทุน หน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ประกาศข่าว : 28 ก.ย. 2564      กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค     จำนวนผู้เข้าชม 227 View