กองบริหารการสาธารณสุข

กองบริหารการสาธารณสุข รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศคลิปวีดิทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ


                 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 กองบริหารการสาธารณสุข โดย นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข พร้อมคณะ รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศคลิปวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการตลาดนัดคุณธรรม ปี 4 ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโล่รางวัลชนะเลิศ ตามกิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ผ่านระบบ Facebook Live ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานในพิธี

 
วันที่ประกาศข่าว : 30 ก.ย. 2564      องค์กรคุณธรรม     จำนวนผู้เข้าชม 158 View