กองบริหารการสาธารณสุข

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบลงทุน


บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
วันที่ประกาศข่าว : 04 ต.ค. 2564      กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค     จำนวนผู้เข้าชม 593 View