กองบริหารการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ


 

วันที่ประกาศข่าว : 11 ต.ค. 2564      กลุ่มภารกิจอำนวยการ     จำนวนผู้เข้าชม 340 View