กองบริหารการสาธารณสุข

ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งคืนงบประมาณไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข





วันที่ประกาศข่าว : 18 ต.ค. 2564      กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค     จำนวนผู้เข้าชม 172 View