กองบริหารการสาธารณสุข

แจ้งจัดสรรงบดำเนินงานขั้นต่ำ ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 (ไตรมาส 1-2)


กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) 

ได้ดำเนินการแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(งบดำเนินงานขั้นต่ำ) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดฯ

งวดที่ 1 (ไตรมาส 1-2) 

 

*** ทั้งนี้  ได้จัดส่งเอกสารแจ้งการจัดสรรพร้อมใบจัดสรรให้แก่หน่วยงานในสังกัดเรียบร้อยแล้ว

สามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ที่เวปไซต์  กองบริหารการคลัง   ข้อมูลการโอนเงินงบประมาณ

 

 

 
วันที่ประกาศข่าว : 28 ต.ค. 2564      กลุ่มงานยุทธศาสตร์     จำนวนผู้เข้าชม 166 View