กองบริหารการสาธารณสุข

จุลสารออนไลน์ สถานี กบรส. (@HAD) ฉบับที่ 10 ปีที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564


จุลสารออนไลน์ สถานี กบรส. (@HAD) ฉบับที่ 10 ปีที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564

ผลิตโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สามารถอ่านจุลสารออนไลน์ รูปแบบ E - Book ได้ที่ : จุลสารออนไลน์ ฉ. 10 ต.ค. (moph.go.th)
วันที่ประกาศข่าว : 03 พ.ย. 2564      กลุ่มงานยุทธศาสตร์     จำนวนผู้เข้าชม 200 View