กองบริหารการสาธารณสุข

แจ้งจัดสรรงบประมาณ ตามภารกิจยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ไตรมาส 1-2


กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) 

ได้ดำเนินการแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(งบดำเนินงานตามภารกิจยุทธสาสตร์) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดฯ

ครั้งที่ 1/2565

 

*** ทั้งนี้  ได้จัดส่งเอกสารแจ้งการจัดสรรพร้อมใบจัดสรรให้แก่หน่วยงานในสังกัดเรียบร้อยแล้ว

สามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ที่เวปไซต์  กองบริหารการคลัง   ข้อมูลการโอนเงินงบประมาณ

วันที่ประกาศข่าว : 16 พ.ย. 2564      กลุ่มงานยุทธศาสตร์     จำนวนผู้เข้าชม 396 View