กองบริหารการสาธารณสุข

file สำรวจการกำหนดสิทธิให้ user ในโปรแกรมและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ สบรส.


เรียน ผู้ดูแลโปรแกรมและฐานข้อมูล สบรส. ทุกท่าน

ขอให้ท่านจัดทำข้อมูล สำรวจการกำหนดสิทธิให้ user ในโปรแกรมและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ สบรส.
ตามไฟล์ที่แนบค่ะ ขอให้ส่งให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ภายในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557
ตามมติคณะทำงาน ICT สบรส.วันที่ 4 ธันวาคม 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

4 ธันวาคม 2557
วันที่ประกาศข่าว : 11 ธ.ค. 2557      กลุ่มงานยุทธศาสตร์     จำนวนผู้เข้าชม 1683 View