กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้ ดาวน์โหลด ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้

 • ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ สิงหาคม 2558 Update ครั้งที่2
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 8,338 ครั้ง
  13 ส.ค. 2558 เวลา 14:11
 • ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์มหาดไทยปี2557
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 2,544 ครั้ง
  01 พ.ค. 2558 เวลา 15:56
 • แบบสอบถามการจัดการสิ่งแวดล้อมใน รพศ./รพท./รพช.
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 4,281 ครั้ง
  24 พ.ย. 2557 เวลา 11:57
 • แบบสอบถามการจัดการสิ่งแวดล้อมใน รพ.สต.
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 3,057 ครั้ง
  24 พ.ย. 2557 เวลา 11:56
 • สถิติผู้มารับบริการในศูนย์พึ่งได้ ในปี ๒๕๕๔--๒๕๕๖
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 3,847 ครั้ง
  21 พ.ย. 2557 เวลา 10:48
 • สถิติผู้มารับบริการในศูนย์พึ่งได้ ในปี ๒๕๔๗—๒๕๕๔
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 880 ครั้ง
  21 พ.ย. 2557 เวลา 10:48