กองบริหารการสาธารณสุข

พัฒนาองค์กร


  • ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • คณะกรรมการ 5 ส. ของบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • เกณฑ์มาตรฐาน 5 ส. ของบริหารการสาธารณสุข

สมรรถนะบุคลากร

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 

วันที่ประกาศข่าว : 27 ธ.ค. 2562      กลุ่มงานยุทธศาสตร์     จำนวนผู้เข้าชม 1862 View