กองบริหารการสาธารณสุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 วันที่ 20 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เอกสารบรรยาย อ.สิทธิลักษณ์ และ อ.พิเชษฐ

วันที่ประกาศข่าว : 20 ม.ค. 2563      กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค     จำนวนผู้เข้าชม 311 View