กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด มาตรฐาน/แนวทาง ดาวน์โหลด มาตรฐาน/แนวทาง

 • มาตรฐานอาหารฮาลาลสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 18,190 ครั้ง
  07 ม.ค. 2558 เวลา 16:29
 • มาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 52,557 ครั้ง
  07 ม.ค. 2558 เวลา 16:27
 • คู่มือแนวทางการพัฒนาสถานที่ประกอบอาหารฮาลาลสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล (ฉบับกระทรวงสาธารณสุข)
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 10,466 ครั้ง
  07 ม.ค. 2558 เวลา 16:25
 • แนวทางปฎิบัติ เพื่อช่วยเหลือเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำรุนแรง
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 11,573 ครั้ง
  21 พ.ย. 2557 เวลา 10:46
 • แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพตาม Service Plan
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 2,267 ครั้ง
  18 พ.ย. 2557 เวลา 16:13
 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 และแนวทางปฏิบัติ
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 3,883 ครั้ง
  05 พ.ย. 2557 เวลา 14:09
 • การแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรมชันสูตรพลิกศพ
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 2,496 ครั้ง
  30 ต.ค. 2557 เวลา 14:44