กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด คู่มือ/หนังสือ ดาวน์โหลด คู่มือ/หนังสือ

 • รายงานผลการปฏิบัติราชการ สบรส. ปี 2559 รอบ 9เดือน
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,452 ครั้ง
  08 ส.ค. 2559 เวลา 16:13
 • แบบบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงและผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ปีงบประมาณ 2559
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 635 ครั้ง
  04 ก.ค. 2559 เวลา 10:17
 • คำอธิบาย ckeditor
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,032 ครั้ง
  19 เม.ย. 2559 เวลา 15:29
 • แจ้งจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,135 ครั้ง
  08 เม.ย. 2559 เวลา 15:21
 • บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม) เดือนมีนาคม 2559
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,393 ครั้ง
  06 เม.ย. 2559 เวลา 18:32
 • คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 4,114 ครั้ง
  04 เม.ย. 2559 เวลา 13:40
 • คุ่มือการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไวรัสอีโบลา
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 5,573 ครั้ง
  04 เม.ย. 2559 เวลา 10:27
 • บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเดือนมกราคม 2559) (ปรับปรุงวันที่ 8 มกราคม 2559)
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 7,272 ครั้ง
  22 มี.ค. 2559 เวลา 11:36
 • แบบรายงานผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่อยู่ในรายการตามบัญชีนวัตกรรมไทยทางการแพทย์
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,250 ครั้ง
  22 มี.ค. 2559 เวลา 11:31
 • เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ สนข (14/03/59)
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,025 ครั้ง
  16 มี.ค. 2559 เวลา 11:27
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 918 ครั้ง
  15 มี.ค. 2559 เวลา 10:53
 • เอกสารเพิ่มเติมการเตรียมการเพื่อรองรับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,158 ครั้ง
  15 มี.ค. 2559 เวลา 09:35
 • ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามนโยบาย ๕ ส.
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,164 ครั้ง
  02 มี.ค. 2559 เวลา 09:39
 • แจ้งการโอนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินตามยุทธศาสตรบูรณาการ (อาเซียน)
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,520 ครั้ง
  23 ก.พ. 2559 เวลา 13:19
 • ชาวสาธารณสุข รวมพลัง พิฆาตยุงลาย
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 4,833 ครั้ง
  15 ก.พ. 2559 เวลา 10:51
 • รูปกิจกรรม รณรงค์กำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 799 ครั้ง
  10 ก.พ. 2559 เวลา 10:50
 • แนวทางการดำเนินกิจกรรม การเยี่ยมเสริมพลัง
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,751 ครั้ง
  09 ก.พ. 2559 เวลา 12:01
 • แจ้งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งบดำเนินงาน เพิ่มเติม
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 883 ครั้ง
  09 ก.พ. 2559 เวลา 09:26
 • แจ้งโอนงบประมาณเพื่อสนับสนุนพื้นที่นำร่องในการจัดรูปแบบบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงฯ
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 648 ครั้ง
  02 ก.พ. 2559 เวลา 08:54
 • การดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์: สถาบันหลัก หน่วยงานในเครือข่าย แบบสมัคร
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 634 ครั้ง
  01 ก.พ. 2559 เวลา 10:57