กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม

 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 1,158 ครั้ง
  31 ต.ค. 2560 เวลา 10:21
 • รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ระบบต้องโทษในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 717 ครั้ง
  06 ต.ค. 2560 เวลา 17:03
 • รายงานการประชุมคณะทำงานวิชาการและวิจัยด้านยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 478 ครั้ง
  06 ต.ค. 2560 เวลา 17:01
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan) สาขายาเสพติด ครั้งที่ ๓
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 586 ครั้ง
  06 ต.ค. 2560 เวลา 16:58
 • เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ งบดำเนินงานภูมิภาค ปีงบประมาณ 2561
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 517 ครั้ง
  02 ต.ค. 2560 เวลา 17:04
 • เอกสารประกอบการประชุมการเขียนหนังสือราชการของกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอุทัย สุดสุข อาคาร 7 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 442 ครั้ง
  29 ก.ย. 2560 เวลา 17:07
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 25-26 กันยายน 2560 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 684 ครั้ง
  27 ก.ย. 2560 เวลา 11:19
 • เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ 19 กันยายน 2560 รร.เซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ (เพิ่มเติม)
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 371 ครั้ง
  21 ก.ย. 2560 เวลา 11:18
 • เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ 19 กันยายน 2560 รร.เซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 369 ครั้ง
  21 ก.ย. 2560 เวลา 11:16
 • โครงการบูรณาการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 414 ครั้ง
  12 ก.ย. 2560 เวลา 13:06
 • รูปภาพการประชุมงานโภชนบำบัดในโรงพยาบาล 17-18 สค.60 ณ รร.มารวยการ์เด้น
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 444 ครั้ง
  25 ส.ค. 2560 เวลา 10:00
 • เอกสารการประชุมโภชนบำบัดในโรงพยาบาล (เพิ่มเติม) 17-18 สค.60 ณ รร.มารวยการ์เด้น
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 473 ครั้ง
  25 ส.ค. 2560 เวลา 09:57
 • เอกสารการประชุมโภชนบำบัดในโรงพยาบาล 17-18 สค.60 ณ รร.มารวยการ์เด้น
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 599 ครั้ง
  25 ส.ค. 2560 เวลา 09:51
 • ไฟล์การประชุมการดำเนินงานด้านการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดผ่านระบบ Tele Conference
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 313 ครั้ง
  17 ส.ค. 2560 เวลา 13:33
 • หนังสือเชิญประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการจัดการทันตสาธารณสุขระดับภูมิภาค “Dent SSJ … The participation”
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 869 ครั้ง
  19 ก.ค. 2560 เวลา 12:05
 • หนังสือเชิญประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผอ.รพช. ปี 60 (ลว 30 มิ.ย.60)
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 929 ครั้ง
  19 ก.ค. 2560 เวลา 11:15
 • เชิญประชุม ทพ.รพศ.รพท. 22-24 ส.ค.60
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 1,076 ครั้ง
  19 ก.ค. 2560 เวลา 11:14
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 461 ครั้ง
  07 ก.ค. 2560 เวลา 14:06
 • เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาระบบงานสุขภาพช่องปากของหน่วยงานภูมิภาค 19 - 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 690 ครั้ง
  26 มิ.ย. 2560 เวลา 13:18
 • เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล จากระบบรายงาน HDC_19พค60
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 1,336 ครั้ง
  19 พ.ค. 2560 เวลา 10:27