กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม

 • ทำอย่างไร...ให้ส้วมสะอาด (กรมอนามัย)
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 1,980 ครั้ง
  24 มี.ค. 2559 เวลา 14:40
 • การทำความสะอาดห้องส้วม (กรมอนามัย)
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 727 ครั้ง
  24 มี.ค. 2559 เวลา 14:35
 • การดำเนินงาน 5 ส. (24 มีนาคม 2559)
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 949 ครั้ง
  24 มี.ค. 2559 เวลา 14:10
 • เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ก. ฯ
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 975 ครั้ง
  23 ก.พ. 2559 เวลา 08:43
 • เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ก. ฯ
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 793 ครั้ง
  19 ก.พ. 2559 เวลา 15:48
 • เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล วันที่ 3-5 ก.พ. 59
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 882 ครั้ง
  08 ก.พ. 2559 เวลา 16:15
 • ประชุมคณะพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 739 ครั้ง
  05 ก.พ. 2559 เวลา 11:32
 • ไฟล์ แบบฟอร์ม MOPH-ERM 001-014 (บริหารความเสี่ยง)
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 1,807 ครั้ง
  03 ก.พ. 2559 เวลา 09:38
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ ปี 2558 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2559
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 1,039 ครั้ง
  01 ก.พ. 2559 เวลา 10:14
 • แบบฟอร์มรายงานการติดตาม ประเมินแผนงาน-โครงการฯ สบรส.ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2559
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 560 ครั้ง
  07 ม.ค. 2559 เวลา 10:13
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง อาจารย์ประเสริฐ ขันเงิน
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 550 ครั้ง
  03 ธ.ค. 2558 เวลา 16:59
 • การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ ปี 2558 อ.ปิยะวัฒน์
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 3,478 ครั้ง
  03 ธ.ค. 2558 เวลา 16:35
 • เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ DHS(26 พ.ย.2558)
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 864 ครั้ง
  27 พ.ย. 2558 เวลา 13:36
 • เอกสารเผยแพร่ ประชุมทันต ๖-๗ตค๕๘_(2)
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 894 ครั้ง
  07 ต.ค. 2558 เวลา 16:40
 • นำเสนอภาพความสำเร็จเขต12-13SPsharing9-10กย.58
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 345 ครั้ง
  14 ก.ย. 2558 เวลา 13:20
 • นำเสนอภาพความสำเร็จเขต10-11SPsharing9-10กย.58
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 377 ครั้ง
  14 ก.ย. 2558 เวลา 13:19
 • นำเสนอภาพความสำเร็จเขต7-9SPsharing9-10กย.58
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 312 ครั้ง
  14 ก.ย. 2558 เวลา 13:17
 • นำเสนอภาพความสำเร็จเขต4-6SPsharing9-10กย.58
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 275 ครั้ง
  14 ก.ย. 2558 เวลา 13:17
 • นำเสนอภาพความสำเร็จเขต1-3SPsharing9-10กย.58
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 340 ครั้ง
  14 ก.ย. 2558 เวลา 13:15
 • เอกสาร(ห้องย่อย 6)งานมหกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 3-4 สิงหาคม 2558 ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี(ห้องย่อย6)
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 1,288 ครั้ง
  07 ส.ค. 2558 เวลา 16:27