กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม

 • รายงานการประชุมการจัดบริการการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) กระทรวงสาธารณสุข วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 1,069 ครั้ง
  20 มี.ค. 2560 เวลา 08:56
 • แบบแจ้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดซื้อยาที่มีผู้จำหน่ายรายเดียวด้วยวิธีพิเศษ
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 502 ครั้ง
  17 มี.ค. 2560 เวลา 17:31
 • เอกสารประกอบการอบรมการควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล รุ่นที่ 3
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 1,046 ครั้ง
  16 ม.ค. 2560 เวลา 14:48
 • เอกสารการประชุมวิชาการ"มูลฝอยติดเชื้อ วาระแห่งชาติ"(เอกสารที่2)
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 761 ครั้ง
  30 ธ.ค. 2559 เวลา 10:39
 • เอกสารการประชุมวิชาการ"มูลฝอยติดเชื้อ วาระแห่งชาติ"(เอกสารที่1)
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 751 ครั้ง
  30 ธ.ค. 2559 เวลา 10:37
 • เอกสารประกอบการอบรมการควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล รุ่นที่ 2
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 568 ครั้ง
  10 ธ.ค. 2559 เวลา 09:23
 • แบบฟอร์ม ข้อมูลรายการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 979 ครั้ง
  09 ธ.ค. 2559 เวลา 11:07
 • เอกสารประกอบการอบรมการควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล รุ่นที่ 1
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 359 ครั้ง
  05 ธ.ค. 2559 เวลา 16:41
 • แบบฟอร์มข้อมูลรายการนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ฯ
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 540 ครั้ง
  02 ธ.ค. 2559 เวลา 17:00
 • ไฟล์นำเสนอ ประชุมชี้แจง PCC 18 Nov 2559
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 10,759 ครั้ง
  18 พ.ย. 2559 เวลา 15:17
 • การบริหารจัดการความรู้ Knowledge Management
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 2,147 ครั้ง
  28 ก.ย. 2559 เวลา 10:35
 • เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมงบลงทุนปี 60
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 1,071 ครั้ง
  02 ก.ย. 2559 เวลา 18:30
 • ภาพกิจกรรม รับโล่รางวัลส้วมสะอาดฯ 4 ส.ค.59 (2)
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 697 ครั้ง
  04 ส.ค. 2559 เวลา 13:29
 • ภาพกิจกรรม รับโล่รางวัลส้วมสะอาดฯ 4 ส.ค.59 (1)
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 664 ครั้ง
  04 ส.ค. 2559 เวลา 13:23
 • เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาสมรรถนะงานสารบรรณวันที่ 6- 7 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์โฮเต็ล จังหวัดนนทบุรี
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 879 ครั้ง
  13 ก.ค. 2559 เวลา 10:46
 • เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก วันที่ 29-30 มิย59 ณ รร.เซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 1,358 ครั้ง
  01 ก.ค. 2559 เวลา 10:32
 • แบบฟอร์มข้อมูลรายการครุภัณฑ์ทางด้านการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2554 - 2558
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 2,591 ครั้ง
  15 มิ.ย. 2559 เวลา 17:55
 • การจัดตั้งเจตสุขภาพเพื่อประชาชนชุดที่2
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 851 ครั้ง
  04 พ.ค. 2559 เวลา 15:55
 • เอกสารการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ชุดที่1
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 3,407 ครั้ง
  04 พ.ค. 2559 เวลา 15:50
 • โรคไข้เลือดออก ค่า HI และ CI กรมควบคุมโรค
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 134,253 ครั้ง
  24 มี.ค. 2559 เวลา 14:42