กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม

 • เอกสาร(ห้องย่อย 5)งานมหกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 3-4 สิงหาคม 2558 ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี(ห้องย่อย5)
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 963 ครั้ง
  07 ส.ค. 2558 เวลา 16:26
 • เอกสาร(ห้องย่อย3-4)งานมหกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 3-4 สิงหาคม 2558 ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี(ห้องย่อย)
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 961 ครั้ง
  07 ส.ค. 2558 เวลา 16:24
 • เอกสาร(ห้องย่อย 1)งานมหกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 3-4 สิงหาคม 2558 ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี(ห้องย่อย)
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 669 ครั้ง
  07 ส.ค. 2558 เวลา 16:18
 • เอกสารประกอบการประชุมมหกรรมืการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 3-4 สิงหาคม 2558 ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 749 ครั้ง
  06 ส.ค. 2558 เวลา 09:44
 • การนำเสนองานสาธารณสุขชายแดนของ สสอ.สอยดาว
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 529 ครั้ง
  29 ก.ค. 2558 เวลา 13:15
 • การนำเสนองานสาธารณสุขอาเซียน รพ.สอยดาว
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 1,610 ครั้ง
  29 ก.ค. 2558 เวลา 13:14
 • นโยบายและยุทธศาสตร์การเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียนของกระทรวงสาธารณสุข
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 519 ครั้ง
  29 ก.ค. 2558 เวลา 13:10
 • อบรม MS 2013
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 670 ครั้ง
  27 ก.ค. 2558 เวลา 09:28
 • รายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะจัดทำราคาอ้างอิง
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 1,051 ครั้ง
  03 ก.ค. 2558 เวลา 13:49
 • นโยบายการพัฒนา HA
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 2,228 ครั้ง
  25 มิ.ย. 2558 เวลา 10:00
 • ไฟล์นำเสนอระบบสนับสนุนและความก้าวหน้า FCT ทีม 12 เขต
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 1,201 ครั้ง
  08 พ.ค. 2558 เวลา 14:23
 • เอกสารประกอบการประชุม service plan สาขาปฐมภูมิ (เพิ่มเติม)
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 2,048 ครั้ง
  02 เม.ย. 2558 เวลา 09:30
 • เอกสารนำเสนอ การประชุม กรรมการ service plan สาขาปฐมภูมิ วันที่ 31 มรนาคม 2558
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 1,237 ครั้ง
  01 เม.ย. 2558 เวลา 09:59
 • เอกสารประกอบ VDO conference แนวทางการขับเคลื่อน ทีมหมอครอบครัว วันที 30 มีนาคม 2558
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 1,074 ครั้ง
  30 มี.ค. 2558 เวลา 11:10
 • เอกสารและคู่มืออบรมCMI58_update19มีค58
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 3,162 ครั้ง
  20 มี.ค. 2558 เวลา 00:44
 • เรื่อง เอกสารผลงานเครือข่ายสุขภาพอำเภอ 12 เขต วันที่ 12 มีนาคม 2558
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 1,080 ครั้ง
  13 มี.ค. 2558 เวลา 09:19
 • ความเป็นมาและทิศทางการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้ ปี 2557
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 8,260 ครั้ง
  13 ก.พ. 2558 เวลา 11:01
 • ความเป็นมาและทิศทางการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้ ปี 2557
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 434 ครั้ง
  13 ก.พ. 2558 เวลา 10:18
 • รูปการประชุมวิชาการพัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุข 24-25 มี.ค.2553
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 193 ครั้ง
  27 ม.ค. 2558 เวลา 15:53
 • ทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรต้นแบบการจัดทำรายงานยาเสพติดผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรต้นแบบการจัดทำรายงานยาเสพติดผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรต้นแบบการจัดทำรายงานยาเสพติด ณ โรงแรมชลพฤกษรีสอร์ท จังหวัดนค
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 422 ครั้ง
  27 ม.ค. 2558 เวลา 15:45