กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 • ผลการดำเนินงานกลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  จำนวนดาวน์โหลด 156 ครั้ง
  23 ก.ย. 2562 เวลา 16:27
 • จำนวนดาวน์โหลด 151 ครั้ง
  05 ก.ย. 2562 เวลา 11:39
 • นวัตกรรมกระบวนการทำงาน
  จำนวนดาวน์โหลด 183 ครั้ง
  04 ก.ย. 2562 เวลา 13:31
 • ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ กรกฎาคม ๒๕๖๒

  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 3,628 ครั้ง
  01 ส.ค. 2562 เวลา 11:50
 • เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบสุขาภิบาลในหน่วยบริการสำหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2562
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 372 ครั้ง
  08 ก.ค. 2562 เวลา 11:12
 • มาตรฐานWebsiteภาครัฐVersion2.0
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 285 ครั้ง
  04 ก.ค. 2562 เวลา 14:12
 • บัญชีนวัตกรรม
  จำนวนดาวน์โหลด 353 ครั้ง
  28 มิ.ย. 2562 เวลา 15:53
 • สาขาหัวใจ
  จำนวนดาวน์โหลด 181 ครั้ง
  28 มิ.ย. 2562 เวลา 15:44
 • สาขาโรคหัวใจ
  จำนวนดาวน์โหลด 996 ครั้ง
  28 มิ.ย. 2562 เวลา 15:43
 • สาขาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ
  จำนวนดาวน์โหลด 214 ครั้ง
  28 มิ.ย. 2562 เวลา 15:41
 • สาขาทารกแรกเกิด
  จำนวนดาวน์โหลด 169 ครั้ง
  28 มิ.ย. 2562 เวลา 15:40
 • สาขาทารกแรกเกิด
  จำนวนดาวน์โหลด 168 ครั้ง
  28 มิ.ย. 2562 เวลา 15:39
 • สาขาไต
  จำนวนดาวน์โหลด 229 ครั้ง
  28 มิ.ย. 2562 เวลา 15:37
 • สาขาตา
  จำนวนดาวน์โหลด 182 ครั้ง
  28 มิ.ย. 2562 เวลา 15:36
 • สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
  จำนวนดาวน์โหลด 175 ครั้ง
  28 มิ.ย. 2562 เวลา 15:34
 • สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
  จำนวนดาวน์โหลด 163 ครั้ง
  28 มิ.ย. 2562 เวลา 15:33
 • สาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันและการดูแลแบบประคับประคอง
  จำนวนดาวน์โหลด 159 ครั้ง
  28 มิ.ย. 2562 เวลา 15:32
 • สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
  จำนวนดาวน์โหลด 244 ครั้ง
  28 มิ.ย. 2562 เวลา 15:30
 • คู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ ปี 2549
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 2,183 ครั้ง
  28 มิ.ย. 2562 เวลา 10:40
 • การดำเนินงาน 5ส กองบริหารการสาธารณสุข
  จำนวนดาวน์โหลด 169 ครั้ง
  27 มิ.ย. 2562 เวลา 15:38